Obraz Mysłowic jest inny niż chcielibyśmy widzieć. Wystarczy spojrzeć na miasta ościenne, by na podstawie porównania dojść do wniosku, że obecne Mysłowice nie są miastem naszych marzeń, a także możliwości.

8 lat prezydentury Grzegorza Osyry doprowadziły miasto do stanu tragicznego, a wydarzenia mające miejsce za czasu jego kadencji miały wymiar farsy. Dlatego rok 2010 i prezydenturę Edwarda Lasoka przywitaliśmy z nadzieją. Zmiany personalne w Urzędzie wydawały się zwiastować nowe, lepsze czasy dla Mysłowic. Niestety… Pomyliliśmy się i to mocno. Ktoś może nazwie to naiwnością, inny zauważy, że przecież nie wszystko zależy od urzędników, że podstawą jest ludzka aktywność.

Tak zapewne i po trosze jest. Bo energia społeczne, współpraca, więzi są największym kapitałem. Nie pieniądze czy władza. Bo czymże są pieniądze jeśli źle się je wykorzystuje. Gdzie podziało się 100 milionów Grzegorza Osyry, które Mysłowice dostały za teren na Brzezince? Gdzie podziały się kredyty Edwarda Lasoka? Gdzie są inwestycje, miejsca pracy, drogi bez dziur, tereny rekreacyjne? Mieli pieniądze, mieli władzę… I co z tego.

Dlaczego tak się stało, że w Mysłowicach? Właśnie to, że władza nie chciała lub nie potrafiła wykorzystać potencjału społecznego tkwiącego Mysłowiczanach, ich zaangażowania i pomysłów. Bez ludzi, bez tej energii Obywateli nie da się zbudować miasta, z którym będą czuć się związani, które będzie im bliskie. Rola zarządzających miastem nie jest jedynie łatanie dziur w drogach – choć i z tym zadaniem był w ostatnich latach duży problem – lecz przede wszystkim wsłuchiwanie się w głos mieszkańców.

Budujemy platformę wymiany myśli, idei pomysłów, które pozwolą zmienić Mysłowice, tchnąć w miasto nową energię, nowe życie.

Nowoczesne miasto to takie, gdzie dobrze żyje się 5latkowi i 105latkowi, gdzie więzi międzyludzkie, zaufanie oraz współpraca potrafią zmienić wszystko. To miasto gdzie rodziny z dziećmi, dziadkowie, ludzie starsi, mniej lub bardziej zbuntowana młodzież lubią spędzać wolny czas, nie uciekają do ościennych miejscowości, by się bawić.

Wspólnie wskażemy 3 drogę, która jest ścieżką mieszkańców. Nie ciamciaramtowatość i ciepłokluchowatość obecnych władz, nie cwaniactwo, kombinatorstwo i układy rodem z czasów niechwalebnego poprzednika. Czas na świeżość, na nowoczesność, na głos mieszkańców.

Zachęcam do współpracy z MyToMy.pl osoby, które mają pomysły na Mysłowice. Chcemy, by portal stał się swego rodzaju platformą konsultacji społecznych, wymiany myśli, idei, niech będzie to miejsce spotkań mieszkańców Mysłowic. By stał się Generatorem Pomysłów na Mysłowice!

Nowoczesność to dialog, umiejętność słuchania, współpraca, synergia, współdziałanie. Będziemy zbierać Wasze te pomysły, dyskutować na ich temat, rozmawiać, skonfrontujemy z ekspertami, by program był realny. Bo Mysłowice muszą rozwijać się zgodnie z tym czego chcą jego Mieszkańcy, sukces Mysłowic musi być sukcesem Mysłowiczan. Innej opcji nie ma.

MASZ poMYSŁ na MYSŁOWICE? Podziel się! Najciekawsze opublikujemy! PISZ na mytomypl@gmail.com 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone
Brak tagów do wpisu.
Zobacz także: